مأموریت ما: خلق دنیای بهتر با ایجاد سازمان‌هایی با عملکرد بالا

پیشرفت و توسعه سریع در جهان امروز، مدیران را ملزم به بکارگیری رویکردهای جدیدی می‌کند. در این راستا راهکارهایی به شما در تعیین بهترین روش برای مقابله با تغییرات و عدم قطعیت‌هایی که با آن روبرو هستید، ارائه می‌شود.

ما برای کمک به مدیران برای تبدیل شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های برجسته با استفاده از مدل منحصر به فرد OKR متمرکز شده‌ایم. و همچنین برای کمک به مدیران در ساختن سازمان‌هایی که قادر به بقا و شکوفایی در هر شرایط بازار هستند.

ما به مدیران مشاغل کمک می‌کنیم تا اهداف خود را تعریف و دست یافتنی کنند و استراتژی‌های بلندپروازانه را به واقعیت تبدیل کنند.

ما از OKR (اهداف و نتایج کلیدی) به عنوان یک چارچوب مدیریت هدف استفاده می‌کنیم و به شرکت‌ها کمک می‌کنیم تا روی چیزهای مهم تمرکز کنند.

همچنین با هم‌راستایی OKR تیم‌ها، ادارات و افراد، چارچوبی را برای نتایج استراتژیک قابل اندازه‌گیری برای ایجاد انگیزه، بهبود عملکرد و رشد فراهم می‌کنیم و پیشرفت در یک چرخه منظم و مکرر پیگیری و ردیابی تحقق هدف، رخ می‌دهد.

کارگاه OKR ما یک مرور کلی درباره روش‌هایی است که از شرکت اینتل سرچشمه گرفته‌اند و توسط گوگل اجرایی شده‌اند و اکنون ابزار تنظیم هدف در بسیاری از شرکت‌های شناخته شده چند ملیتی است. علاوه بر درک نظریه، به شما فرصتی داده می‌شود که چارچوب اولیه OKR خود را در یک جلسه کارگاهی عملی مفید طراحی کنید.

تیم ما با دقت فرایندهای لازم جهت اطمینان از اجرای موفقیت آمیز استراتژی سازمانتان را ارائه می‌دهد.