نمونه های OKR: اهداف و نتایج کلیدی در دنیای واقعی

چارچوب مدیریت اهداف و نتایج کلیدی (OKR)‏ که توسط گوگل محبوب شده است، در سال های اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. اما رویکرد OKR چیست؟ در این مقاله، یک مرور بسیار سریع از فرآیند OKR، و به دنبال آن نمونه های عملی OKR ارائه خواهد شد. OKR چیست؟ چارچوب…

read more